خرید ملک از طریق املاک قبرس

قبل از سرمایه گذاری در املاک قبرس ، چه چیزی را باید بدانم؟ هنگام خرید خانه در قبرس ، از مسائل حقوقی باید آگاه باشید. هنگام خرید ملک ، فروشنده باید اسناد زیر را ارائه دهد: اطلاعات ثبت زمین (سند مالکیت یا قرارداد فروش) گواهی های مالیاتی از اداره درآمد داخلی تائیدیه از شهرداری یا …